Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Σωτήρης Κοτσοβός : Οι θέσεις μας για τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του δήμου.


        
  24/9/2012
     Δελτίο τύπου

 OI  ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η παράταξή μας ψηφίζοντας κατ΄αρχήν το κείμενο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού που αφορά ΜΟΝΟΝ τις ακρως τυπικές διαδικασίες εφαρμογής του και το σκέλος που αποκλειστικά αναφέρεται στα οικονομικά , διοικητικά και ιστορικά  στοιχεία  & δεδομένα του Δήμου, εισηγήθηκε και ψήφισε στο Δ.Σ. της 19/9 τις παρακάτω προτάσεις της.
Οι επικαλούμενοι άξονες/προτάσεις στην εισήγηση του συγκεκριμένου σχεδίου, θεωρούμε ότι βασίζονται σε μια τυπική, γενικόλογη και αμφισβητούμενη αναφορά, χωρίς συγκεκριμένους στόχους, εμπλουτισμένες είτε με αφορισμούς είτε με ευχολόγια.

Αντίστοιχα και εξω από τις προτεινόμενες γενικόλογες ευχές,  εμείς προτείναμε συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ των δημοτων

Α. Περιβάλλον:

 • Επιτέλους να γίνει ανακύκλωση στην πόλη και την περιοχή με ειδικούς κάδους για όλα τα υλικά. Είμαστε από τις τελευταίες πόλεις χωρις ανακύκλωση.
 • Δημιουργία ή αξιοποίηση χώρων πράσινου σε κάθε περιοχή στα όρια της πόλης αλλά και του ευρύτερου δήμου.
 • Δημιουργία γραφείου εθελοντισμού για προγράμματα περιβαλλοντικής πρόνοιας και προστασίας αδέσποτων ζώων, καθαρισμό ακτών και δασών και άλλες δράσεις, όπου κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι εθελοντές, και θα καθιερώσουμε βραβεία εθελοντικής προσφοράς.
 • Προστασία των αδέσποτων ζώων με ένταξη δράσεων σε ειδικά προγράμματα.
 • Συχνές επεμβάσεις από οργανωμένες ομάδες εθελοντών πολιτών και υπηρεσιών του δήμου και δενδροφυτεύσεις.
 • Δημιουργία Φεστιβάλ Περιβαλλοντικής Συνείδησης με πανελλαδική προβολή με διάφορες δράσεις.


Β.Ποιότητα ζωής:

α. Δημιουργία Αστικής Συγκοινωνίας με συμβολικό αντίτιμο σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ ή με άλλο δημοτικό ή μικτό φορέα.
β. Αλλαγές στο κυκλοφοριακό σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες οδηγών, πεζών και ποδηλατιστών.
      γ. Στήριξη των δικαιωμάτων των πεζών και ποδηλατών με την δημιουργία χώρων ελεύθερης κίνησης σε αστικές αλλά και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπως τα παράλια του δήμου, ο ποταμός Ερασίνος, ορεινές διαδρομές κ.ά.
δ. Δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης σε δημοτικούς χώρους  και μόνιμα ορθή λειτουργία της ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της πόλης .
ε. Δημιουργία πάρκινγκ περιμετρικά της πόλης με σύνδεση με την αστική συγκοινωνία.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ / ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ :

 • Χρήση και διαφανής διοίκηση του δήμου από κάθε πλευρά και αναφορά για τα πεπραγμένα σε τακτά διαστήματα προς τους πολίτες.
 • Ουσιαστική ενημέρωση των δημοτικών παρατάξεων για τις προθέσεις και τις προοπτικές και ανταλλαγή απόψεων πρίν από καθε εισήγηση μεγάλου έργου και την επίτευξη της κατά το δυνατό συναίνεσης.
 • Ενεργοποίηση του Συμβουλίου Νέων με ουσιαστική συμμετοχή και παρεμβάσεις για όλο τον Δήμο.
 • Λειτουργία υπηρεσίας άμεσης ενημέρωσης και συντήρησης δικτύων ύδρευσης και ηλεκτροδότησης δημοτικού φωτισμού για όλο το δήμο.
 • Ενεργοποίηση της επιτροπής μεταναστών και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την νόμιμη ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.
 • Αξιοποίηση των Δημοτικών κτηριακών εγκαταστάσεων κάθε περιοχής  για τοπικούς αλλα και πολιτιστικούς σκοπούς σε όλες τις δημοτικές και τοπικές ενότητες.
*  Αμεση διερεύνηση όλων των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης για τον Δήμο, του ακινήτου του Ναυπλιακού ιδρύματος Ράδου (Ναυπλίου & Μεσσηνίας Αρκαδίας / οικόπεδο πρώην πρατηρίου Γαλιάκη). 

    
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 • Παρεμβάσεις σε θέματα προληπτικής υγιεινής και ιατρικής σε κοινωνικές ομάδες σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
 • Βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας με προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης ή ειδικές ανάγκες.

Οργάνωση προγραμμάτων επισκεψιμότητας του Δήμου με :


* Αμεση επαναδραστηριοποίηση του «ξεχασμένου» Δικτύου Αρχαιότερων Πόλεων της Ευρώπης με την προσθήκη και των νέων χωρών.
* Δημιουργία μόνιμου Φεστιβάλ Νέων με μουσικές και στοχευμένες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις Πανελλαδικής εμβέλειας .
* Δημιουργία στην ιστορική έδρα του Δήμου τις Μυκήνες, «Κέντρου Έρευνας Μυκηναϊκου Πολιτισμού» με ετήσιες εκδηλώσεις και συνέδρια, στα οποία θα συμμετέχουν και θα συνεισφέρουν διεθνούς εμβέλειας Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, καλλιτέχνες, άνθρωποι του πνεύματος, της επιστήμης και του πολιτισμού. Αμεση διερεύνηση στις Μυκήνες για τις δυνατότητες περιέλευσης στον Δήμο, του ακινήτου «Μυκηναίων Μέλαθρον», για το οποίο υπάρχουν ήδη κάποιες παλιές  κοινοτικές αποφάσεις.
* Ανάδειξη όλων των αρχαιολογικών θησαυρών και τουριστική αξιοποίησή τους ως ένας άξονας Μυκήνες- Ηραίο- Άργος- Λέρνα με παράλληλη προσπάθεια αύξησης της επισκεψιμότητας τους μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα.
* Παρεμβάσεις στην Περιφέρεια για την τοποθέτηση κατευθυντήριων πινακίδων στους κεντρικούς οδικούς αξονες για την πόλη και τον Δήμο.

Δράσεις μέγιστης & μόνιμης ωφέλειας :

* Αγορά  του αρχοντικού Τσώκρη και αναπαλαίωσή του  για τη δημιουργία λαογραφικού μουσείου μέσα από ίδιους πόρους ή και τρέχοντα προγράμματα.
*  Ταυτόχρονη έρευνα ανταλλαγής ή αγοράς ιστορικών/διατηρητέων  ακινήτων της πόλης και ιδίως του ακινήτου ΑΤΕ (οδός Δαναού) με το κτίριο Τρικούπη, όπου υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες αξιοποίησής του (διατηρητέο ακίνητο / ανέγερση κτιρίου / χώροι αναψυχής  κλπ) . 
*  Ανέγερση κτιρίου στο οικόπεδο κληρονομιάς Ιωάννη Δέδε στην οδό Καλμούχου (ήδη ΚΔΑΠ), για χρήσεις δημοτικών υπηρεσιών ή φορέων ( ίδιοι πόροι / τρέχοντα προγράμματα) .
*   Επιμένουμε στην ανακατασκευή ή επισκευή ή προσθήκες του κτιρίου του πρώην Γαλ/κού Συν/σμού (τέρμα Κορίνθου) για την απόλυτη χρήση του συνολικά ή από την ΔΕΥΑΑΡΜ , το εργατοτεχνικό προσωπικό και την υπηρεσία καθαριότητας (ίδιοι πόροι / ένταξη σε τρέχοντα σχετικά προγράμματα) ή (μεγαλόπνοος στόχος) ή την κατασκευή διοικητηρίου στη θέση εκείνη που διευκολύνει κυκλοφοριακά τους δημότες όλων των συνενωμένων δήμων.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Δημιουργία θεματικών πάρκων, που μπορούν να αξιοποιηθούν σε συνδυασμό με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Νέας Κίου και να αποτελέσουν ελκυστικούς χώρους οικο- αναψυχής.
 • Παρεμβάσεις στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές του Δήμου με έμφαση στον εκσυγχρονισμό της παραδοσιακής αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και επέκταση του αγροτουρισμού (παραδοσιακή γαστρονομία, φάρμες υγιεινής διαβίωσης και διατροφής, παραδοσιακές καλλιέργειες, παραδοσιακή οικοτεχνία) για να παραμείνουν οι νέοι στον τόπο τους.
 • Ελεύθερο internet σε όλη την πόλη με μέριμνα του Δήμου, σύμφωνα με τα πρότυπα άλλων Δήμων και προσπάθεια επέκτασης σε όλη την περιοχή.

       Είναι γεγονός ότι αυτά είναι μερικα από τα όσα ενας δήμος μπορεί και πρέπει να προγραμματίσει και να οργανώσει. Προτάσεις γενικές και ιδέες για εργα εντυπωσιασμού αμφισβητούμενης αμεσης αναγκαιότητας, αρκούν για λίγες μέρες.
      Το ζητούμενο πάντα είναι η ουσία των προτεραιοτήτων και το μακροχρόνιο κοινό όφελος.  Εμείς στοχεύουμε μόνο σ΄αυτό.

                                                                              Για την ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛΠΙΔΑΣ
                                                                                 Σωτήρης Κωτσοβός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου