Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Κατανομή ποσού 17.440.290,80 €, εσόδων από τα Τέλη Διαφήμισης στους δήμους.

Κατανέμετε  από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , ποσό 17.440.290,80 € στους Δήμους της Χώρας, 
Ο δήμος  ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ επιχορηγείτε με το ποσό των 67.240,00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου