Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Το "όλα στο φως" είναι υποχρέωσή τους και όχι επιλογή τους.


Η ανάρτηση των αποφάσεων του δήμου στο διαδίκτυο δεν είναι πολιτική επιλογή διαφάνειας  της σημερινής  Δημοτικής Αρχής. Το "όλα στο φως"  που τόσο  συχνά προπαγανδίζεται από τον κ. Δήμαρχο, αποτελεί σαφή  υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο 3861/2010  Πρόγραμμα Δι@ύγεια : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
Μέσω του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ:
→ Εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων των κυβερνητικών οργάνων και της διοίκησης στο Διαδίκτυο
→ Ο Πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση, από ένα σημείο, στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές. Από 15/3/2011 θα εντάχθηκαν  στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού
 Όλες οι αποφάσεις δεν εκτελούνται αν δεν αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο  et.diavgeia.gov.gr.
Υπάρχουν αποφάσεις του δήμου, Επιχειρήσεών και Νομικών Προσώπων του,  που είτε καθυστέρησαν υπερβολικά να αναρτηθούν , είτε δεν αναρτήθηκαν ποτέ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου