Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Από Δευτέρα οι αιτήσεις για Κοινωνικό Τουρισμό.

Από τη Δευτέρα 14 Ιουλίου, στις 12.00 το μεσημέρι, αρχίζει η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών τους με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2014-2015.

Το πρόγραμμα επιδοτεί διακοπές, από 1 έως 5 διανυκτερεύσεις, που μπορούν να πραγματοποιηθούν από 15 Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου 2015 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι με 50 ημέρες εξαρτημένης εργασίας το 2013 ή άνεργοι που το 2013 έλαβαν 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας ή εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Ειδικά Μητρώα Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά τις αιτήσεις μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του ΟΑΕΔ γι’ αυτούς και τα ωφελούμενα μέλη τους, όπως ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση, χωρίς χρήση κωδικών πρόσβασης.

Για την επιλογή στο πρόγραμμα εφαρμόζεται αυτοματοποιημένη διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ, ενώ η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων και ωφελούμενων του προγράμματος είναι 130.000 άτομα, με τον προϋπολογισμό του προγράμματος να ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ.

Πάροχοι

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα, που διαθέτουν σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοσή του.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους παρόχους μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του ΟΑΕΔ και απαραιτήτως με χρήση κωδικών πρόσβασης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 11.08.2014 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και μέχρι την 11.08.2014 και ώρα 15:00 δικαιούχοι και πάροχοι οφείλουν να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 της περιοχής τους για την επίδειξη και υποβολή των δικαιολογητικών της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Δικαιολογητικά

Για τους δικαιούχους απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι ΜΟΝΟ τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας τους, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και τα βιβλιάρια ασθενείας. Πρόσθετα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται λεπτομερώς στη Δημόσια Πρόσκληση.

Οι συμμετέχοντες στη Δημόσια Πρόσκληση δικαιούχοι και πάροχοι οφείλουν για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να προσέρχονται στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, για την προσκόμιση των δικαιολογητικών τους, άμεσα μετά την κατάθεση της ηλεκτρονικής τους αίτησης, χωρίς να περιμένουν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δικαιολογητικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου